Mokymų tikslas

 • Parodyti, koks turi būti vidinio lektoriaus asmeninis stilius, pagrindiniai lektoriaus darbo organizacijoje principai, tikslai, elgesio savybės ir reikalingos kompetencijos;
 • Suteikti dalyviams žinias apie suaugusiųjų mokymosi principus;
 • Praktiškai išbandyti suaugusiųjų mokymo metodus;
 • Lavinti dalyvių darbo su grupėmis įgūdžius;
 • Suteikti dalyviams žinias apie tai, kaip kuriamos ir realizuojamos efektyvios darbuotojų mokymosi programos organizacijoje;
 • Supažindinti su viešojo kalbėjimo ir improvizacijos principais bei praktiškai juos pritaikyti.

Mokymų nauda

 • Dalyviai turės visus lektoriui svarbiausius ir efektyviausius darbo instrumentus;
 • Dalyviai žinos, kokios kompetencijos ir elgesio savybės būtinos sėkmingam lektoriaus darbui;
 • Dalyviai išmoks parinkti mokymo metodus pagal dalyvių brandą, situaciją ir juos taikyti praktikoje;
 • Dalyviai gebės formuoti grupę, valdyti jos dinamiką, klausytojų dėmesį;
 • Dalyviai sugebės savarankiškai sukurti ir pravesti mokymo programą organizacijos darbuotojams, paremtą suaugusiųjų mokymo metodais;
 • Įvaldyti improvizacijos ir viešojo kalbėjimo įgūdžiai dalyviams padės sumažinti auditorijos baimę, sužadins kūrybiškumą ir padės rasti išeitį iš keblių situacijų.

Mokymai skirti

 • Tiems, kuriems svarbu augti paties ir auginti kitus;
 • Personalo specialistams, pardavimo, gamybos, klientų valdymo, produktų ar paslaugų grupių vadovams;
 • Asmenims, dirbantiems su produktų pristatymais bei organizuojantiems vidinius mokymus organizacijoje;
 • Siekiantiems, atrasti savo stipriąsias puses ir užslėptus talentus, sukurti unikalų savo mokymų stilių;
 • Norintiems išmokti atrasti ryšį su grupe ir valdyti bet kurią auditoriją taikant viešojo kalbėjmo bei improvizacijos įgūdžius.

Mokymų metu

 • Porose ir grupėse atliksite praktines užduotis;
 • Sužinosite, koks turi būti vidinio lektoriaus asmeninis stilius;
 • Išsiaiškinsite, kas Jus motyvuoja, kokius asmeninius tikslus įgyvendinate vesdamas mokymus;
 • Sužinosite, kokiais įgūdžiais ir kokiomis savybėmis pasižymi geras treneris?
 • Išsiaiškinsite, kokios elgesio savybės Jums padeda ir kokios trukdo, kokiais asmeniniais resursais naudojatės darydamas įtaką?
 • Sužinosite, kokie yra suaugusiųjų mokymosi principai;
 • Praktiškai išbandysite mokymosi metodus, skirtus žinioms perteikti, įgūdžiams treniruoti bei grupės dinamikai palaikyti;
 • Suprasite, kaip mokosi suaugusieji;
 • Išsiaiškinsite, koks yra tinkamas pasiruošimas mokymams;
 • Suprasite, kodėl klausytojai dažnai negirdi pranešėjo;
 • Sužinosite, kaip akimirksniu pritraukti auditorijos dėmesį;
 • Susipažinsite su tikrosiomis savo balso ir kūno jėgos galimybėmis;
 • Sužinosite, kokios yra pagrindinės įtikinančios kalbos sudarymo taisyklės: stipri pradžia, dėstymas ir efektinga pabaiga;
 • Susipažinsite su improvizacijos principais;
 • Išbandysite technikas, kaip suvaldyti sunkius klausytojus;
 • Sužinosite, kaip pasiruošti pristatymui;
 • Gausite grįžtamąjį ryšį ir atsakymus į Jums aktualius klausimus.

Mokymų metodai

 • Būtiniausia teorija;
 • 80 proc. mokymų laiko - praktinės užduotys;
 • Dalyvių įgūdžių įvertinimas po kiekvienos praktinės užduoties;
 • Konkrečių atvejų analizė, gyvenimiški pavyzdžiai iš vidinių lektorių patirties;
 • Grįžtamasis ryšys.

Mokymų trukmė: 40 ak.val.

Mokymų data: kovo – balandžio mėn. (5 dienos)

Mokymai vyks: Tikslinama

Dalyvių skaičius: nuo 8-14 asmenų grupėje

Mokymų kaina: 950 Eur/ asmeniui

Lektoriai:  Leonardas Pobedonoscevas, Darius Rupšlaukis, Diana Žiurlytė, Laura Bielskė (kviestinis svečias)

1+