Strateginių sesijų tikslas - spręsti svarbiausius praktinius organizacijos valdymo ir vystymo klausimus.

Strateginės sesijos vykdomos remiantis koučingo metodikomis, padedančiomis įtraukti visus dalyvius, įvertinant esamą situaciją, identifikuojant tikslus, išskiriant veiklos prioritetus, fiksuojant sprendimus bei numatant tolimesnius žingsnius. Strateginių sesijų metu priimami organizacijai strategiškai svarbūs sprendimai. Kiekvienu atveju su organizacijos vadovais suderinamas optimalus strategijos formavimo sesijos planas, parenkami tinkami metodiniai sprendimai.

Kada tikslinga rengti strateginę sesiją?

 • Reikia sukurti naują strategiją;
 • Būtina įmonės plėtros korekcija;
 • Reikia priimti strateginius sprendimus;
 • Būtina atrasti naujas galimybes rinkoje;
 • Reikia ieškoti dabartinių problemų sprendimo, “gesinant gaisrus”;
 • Būtina matyti bendrą viziją konfliktinėse situacijose.

Strateginė sesijos nauda:

 • Strateginės sesijos metu sukursite unikalius, konkrečiai verslui reikalingus strateginius sprendimus, padedančius planuoti ateities planus, numatyti vystytinas kryptis;
 • Peržiūrėsite  / suformuosite / atnaujinsite  savo įmonės misiją, viziją, išsigryninsite vertybes;
 • Parengsite ir pasitvirtinsite įmonės veiklos strategiją, ilgalaikius ir metinius tikslus;
 • Išsiaiškinsite problemines ir vystintinas sritis;
 • Įvertinsite galimą pasipriešinimą pokyčiams;
 • Visų dalyvių bendromis pastangomis priimsite bendrus nestandartinius sprendimus;
 • Įgysite motyvacijos realizuoti išsikeltiems sprendimams;
 • Atrasite naujų idėjų ir požiūrių įmonės plėtrai;
 • Nagrinėsite konkrečius verslo uždavinius;
 • Per optimalų laiką nusimatysite iniciatyvas konkretiems verslo uždaviniams pasiekti.

Strateginės sesijos etapai:

 • Pasiruošiamieji susitikimai su organizacijos vadovais;
 • Sesijos tikslų suformulavimas ir proceso suderinimas;
 • Strateginės sesijos pravedimas;
 • Strateginės sesijos rezultatų pateikimas ir apibendrinimas.