Individualios ir grupinės koučingo sesijos vadovams ir specialistams

Vadovų ugdomasis koučingas
KARJEROS KOUČINGAS
Karjeros koučingas
Strateginis koučingas

Koučingas organizacijoje gali būti pasitelkiamas:

• Esant konkrečiai neapibrėžtoms situacijoms;
• Valdant pokyčius;
• Formuojant ir gerinant komandų darbą;
• Valdant žmogiškuosius išteklius;
• Gerinant bendradarbiavimo ir partnerystės galimybes;
• Siekiant darbo našumo;
• Stokojant darbuotojų pasitikėjimo ir motyvacijos;
• Gerinant elgesio kultūrą organizacijoje;
• Siekiant efektyvesnio vadovavimo;
• Tobulinant mokymosi ir mokymo kultūrą;
• Derinant darbuotojų asmeninį ir profesinį gyvenimą.