Konsultavimas

Individualus vadovų / darbuotojų konsultavimas ir ugdymas darbo vietoje (stebėjimas ir grįžtamasis ryšys)

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 standarto diegimas
Kokybės vidaus auditas organizacijoje
KARJEROS PLANAVIMAS
Karjeros planavimas
KOKYBĖS VIDAUS AUDITAS ORGANIZACIJOJE
Individualios konsultacijos
Žmogiškųjų išteklių sistemų auditas ir optimizavimas organizacijose

ISO vadybos sistema = įrankis, priemonė, Jūsų organizacijos tikslams pasiekti.

Atitiktis ISO 9001:2015 standarto reikalavimams.

Jūsų karjera – Jūsų rankose!

Tikslas / nauda: veikiančios sistemos peržiūra ir optimizavimas pagal konkrečios organizacijos verslo specifiką, poreikius bei strategiją.
Proceso metu:
• įmonės poreikiai žmogiškųjų išteklių valdymui aptariami su vadovu;
• veikianti sistema arba jos apmatai aptariami su paskirtais atsakingais įmonės darbuotojais;
• sudaromas ir pateikiamas tvirtinti optimizacijos veiksmų planas su terminais ir numatomais rezultatais;
• suderinti pokyčiai ir veiksmai atliekami įtraukiant įmonės darbuotojus.
Projektų trukmė: nuo 1 iki 6 mėnesių.

Asmeninės konsultacijos dirbant su konkrečiu klientu iš anksto apibrėžtu klausimu, numatant individualios konsultacijos trukmę bei laukiamą rezultatą.

Konsultantas gali būti tik pagalbininkas, inicijuojantis ir sudarantis sąlygas keitimuisi (pokyčiui)

Kreipkitės į mus, jei, norite:

• Įdiegti Kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standarto reikalavimus, užtikrinti vykdomų procesų nuoseklumą ir apibrėžtumą, įgyti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą;
• Pasiruošti Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus sertifikavimui;
• Išgryninti problemą ir rasti tinkamiausią jos sprendimo būdą;
• Suplanuoti ir įgyvendinti karjeros pokyčius;
• Sukurti palankų organizacijos klimatą, įtraukti ir motyvuoti darbuotojus, mažinti personalo kaitą, sudaryti darbuotojų ugdymo ir tobulėjimo planą;

• Integruoti personalo valdymo sistemas į kitus įmonės procesus (verslo procesai, darbų sauga);
• Sukurti veiklos vertinimo sistemą: kompetencijų modelis, valdymo pagal tikslus sistema;
• Sukurti / patobulinti atlygio (užmokesčio, kintamų dalių, socialinių priedų ir motyvacijos priemonių) sistemą;
• Išgryninti darbuotojų poreikį, pagerinti darbuotojų atrankos, įdarbinimo ir adaptacijos sistemą;
• Įdiegti klientų aptarnavimo standartą, perprasti klientų aptarnavimo subtilybes;
• Sukurti / atnaujinti organizacijos misiją, viziją, vertybes bei strategiją;
• Stiprinti organizacijos darbuotojų viešojo kalbėjimo ir komunikacijos įgūdžius;
• Pagerinti komandos komunikaciją, sprendimų priėmimo ir konfliktų sprendimo įgūdžius, suvokiant savo ir kitų vaidmenį komandoje.