Mokymų tikslas

 • Suteikti dalyviams praktinių žinių kaip tinkamai pasiruošti metiniam pokalbiui su darbuotoju, kaip planuotis efektyvų pokalbio vedimą, kaip suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį remiantis koučingo metodikomis;
 • Suteikti dalyviams žinių, kaip įtraukti darbuotojus į tikslų siekimo procesą;
 • Suteikti praktinius įrankius, kaip ugdyti darbuotojų įgūdžius ir kompetencijas.

Mokymų nauda

 • Dalyviai gebės formuluoti ir nustatyti ateinančių metų tikslus, sudaryti ugdymo planus pagal efektyvaus ugdymosi modelį;
 • Dalyviai mokės įvertinti darbuotojų kompetencijas ir atliekamą darbą pagal nustatytus kriterijus, nustatyti darbuotojų mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimosi poreikius;
 • Dalyviai gebės sukurti pasitikėjimu ir atvirumu grįstą tarpusavio atmosferą;
 • Dalyviai įvaldys aktyvaus klausymosi ir klausimėjimo įgūdžius;
 • Dalyviai gebės taikyti koučingo technikas metinio pokalbio metu ir suteikti darbuotojui grįžtamąjį ryšį apie jo atliekamą darbą remiantis koučingo metodika;
 • Dalyviai gaus praktinius įrankius, kurie taps tęstine, nuoseklia, įdomia ir įtraukiančia ugdymo praktika ir bus lengvai pritaikomi vidinių organizacijos procesų tobulinimui.

Mokymai skirti

 • Visų lygių vadovams.

Mokymų metu

 • Suvoksite metinio pokalbio naudą;
 • Susipažinsite su metinio pokalbio struktūra;
 • Išsiaiškinsite organizacinius metinio pokalbio niuansus;
 • Sužinosite, kokiomis ypatybėmis pasižymi efektyvus metinis pokalbis, kaip vesti ir užbaigti pokalbį;
 • Sužinosite kaip įtraukti darbuotojus į tikslų siekimo procesą;
 • Susipažinsite su metinio pokalbio vertinimo kriterijais;
 • Analizuosite darbuotojų kompetencijų vertinimo rezultatus;
 • Prisiminsite aktyvaus klausymosi svarbą;
 • Ugdysite klausinėjimo įgūdžius, padedančius darbuotojams identifikuoti problemas ir rasti sprendimus.

Mokymų metodai

 • Būtiniausia teorija;
 • 80 proc. mokymų laiko - praktinės užduotys;
 • Atvejų analizė;
 • Kolegų konsultacijos;
 • Grįžtamasis ryšys.

Mokymų trukmė: 8 ak.val.

Mokymų data: 2021 m. vasario mėn. (renkama grupė, data tikslinama)

Mokymai vyks: online

Dalyvių skaičius: nuo 8-12 asmenų grupėje

Mokymų kaina: 200 Eur/ asmeniui

Lektorius: Diana Žiurlytė

0