Mokymų tikslas

 • Supažindinti dalyvius su ugdomojo vadovavimo pagrindais (koučingu);
 • Suteikti dalyviams žinias apie koučingo principus ir jų taikymo galimybes vadovo darbe;
 • Supažindinti dalyvius su pagrindinėmis vadovų daromomis klaidomis, taikant koučingą.

Mokymų nauda

 • Dalyviai gebės sukurti pasitikėjimu ir atvirumu grįstą tarpusavio atmosferą;
 • Dalyviai praplės savo vadovavimo įtaką, taps lankstesni skirtingose situacijose ir su skirtingais žmonėmis;
 • Dalyviai gebės taikyti ugdomojo vadovavimo (koučingo) taktikas, susitikimų su darbuotojais metu;
 • Dalyviai išmoks efektyviau deleguoti užduotis, užtikrinti pozityvią darbuotojų rezultatų kontrolę, įtaigiai ir korektiškai darbuotojui suteikti grįžtamąjį ryšį ir skatinti darbuotojų tobulėjimą.

Mokymai skirti

 • Visų grandžių vadovams ir specialistams, norintiems į savo „įrankių“ arsenalą įtraukti priemones, leidžiančias ugdyti, skatinti, įtraukti ir motyvuoti.
 • Asmenims, siekiantiems asmeninio augimo, ieškantiems atsakymų.

Mokymų metu

 • Suprasite koučingo metodiką ir jos taikymą vadovavime;
 • Išsiaiškinsite, kokiomis nuostatomis pasižymi vadovai, taikantys koučingą savo veikloje;
 • Susipažinsite su koučingo principais ir jų taikymu vadovo funkcinėje veikloje (planavimas, darbų organizavimas, darbuotojų ugdymas, metinis veiklos vertinimas, vadovavimas komandai, komandos formavimas, darbuotojų motyvacija, problemų sprendimas, kontrolė);
 • Pamatysite iš šono, ką ir kaip galima keisti Jūsų mąstyme;
 • Ugdysite aktyvaus klausymosi įgūdžius;
 • Sužinosite kaip paprastais ir nesudėtingais būdais padidinti savo pavaldinių atsakomybę, sustiprinti jų motyvaciją ir įsitraukimą prisidedant prie organizacijos tikslų įgyvendinimo.

Mokymų metodai

 • Būtiniausia teorija;
 • 60 proc. mokymų laiko - praktinės užduotys individualiai ir komandoje;
 • Demonstracinė koučingo sesija;
 • Grįžtamasis ryšys.

Mokymų trukmė: 16 ak.val.

Mokymų data: 2021 m. vasario mėn. (renkama grupė, data tikslinama)

Mokymai vyks: online

Dalyvių skaičius: nuo 7-10 asmenų grupėje

Mokymų kaina: 350 Eur/ asmeniui

Lektorius: Diana Žiurlytė

0