Koučingas

Tai – procesas, paieškos ir atradimų kelionė,  kurio metu atskleidžiamas žmogaus potencialas ir galimybės, susitiprinamas pasitikėjimas savimi, apsisprendžiama dėl pokyčių ir ieškoma sprendimų.

Tai – šiuolaikinis būdas padėti kitiems augti ir tobulėti.

Koučingas vyksta tarp koučingo specialisto ir jo kliento pokalbio forma. Šio pokalbio metu klientas skatinamas mąstyti, pažiūrėti į save kitu kampu, išgirsti savo mintis, sąmoningai apgalvoti savo siekius, kūrybiškai atrasti atsakymus į rūpimus klausimus. Klientas skatinamas veikti taip, kad atrastų reikalingus sprendimus savo tikslams pasiekti bei pokyčiams įgyvendinti.

Koučinge reikalinga laisva žmogaus valia, kad jis keltų jam rūpimus klausimus ir norėtų juos spręsti.

 • Koučingo sesija trunka 1-1,5 val., priklausomai nuo susitarimo;
 • Sesijos vyksta kartą kas savaitę / dvi savaites / mėnesį / pagal poreikį;
 • Galimos pavienės sesijos, sesijų kursas (koučingo sesijų paketas). Koučingo sesijų ciklo trukmė priklauso nuo konkrečios situacijos;
 • Koučingo sesijos metu nebus patariama, kritikuojama ir vertinama, užduodami mąstymą skatinantys klausimai, išklausoma ir įsiklausoma, teikiamas grįžtamasis ryšys, griežtai laikomasi konfidencialumo;
 • Koučingo specialistas sesijos metu skatina klientą patį ieškoti idėjų ir sprendimų, padeda klientui suprasti esamą situaciją, atrasti vidinius ir išorinius resursus, naujas galimybes ir sprendimus;
 • Galimos tęstinės koučingo sesijos (koučingo sesijų paketas) leidžia ne tik nusimatyti veiksmų planą, bet ir lydėti klientą tikslų įgyvendinimo link, padedant susidoroti su iškylančiais iššūkiais;
 • Koučingo sesijos vyksta gyvai susitikus arba virtualiai (Skype, MSN, Zoom video platforma).
 • Suvokimas, ko klientas iš tikrųjų nori;
 • Aiški galutinio rezultato vizija;
 • Išplėstinis realios situacijos matymas iš kelių skirtingo požiūrio kampų;
 • Ambicingų tikslų išsikėlimas ir žinojimas, kaip juos pasiekti;
 • Save ribojančių įsitikinimų suvokimas ir žinojimas, kaip juos įveikti;
 • Veiksmų plano parengimas;
 • Motyvacija veikti.
 • Pasitikėjimas savimi;
 • Savimotyvacija;
 • Prasmingesnis, laimingesnis ir turiningesnis gyvenimas;
 • Aukštesnis sąmoningumo lygis ir atsakomybės prisiėmimas už savo gyvenimą;
 • Aukštesnė gyvenimo kokybė;
 • Atsakomybės prisiėmimas už savo sprendimus;
 • Vidinių barjerų, baimių ir abejonių įveikimas;
 • Tikslų įgyvendinimas;
 • Galimybių bei variantų matymo spektro išplėtimas;
 • Vidinė harmonija;
 • Asmeninio ir profesinio veiksmingumo padidėjimas;
 • Iššūkių kaip galimybės priėmimas.

Koučingo sesijos metu specialistas remiasi šiais principais:

Rezultatas įmanomas tik tokiu atveju, jei pats klientas prisiima atsakomybę už savo sprendimus, yra motyvuotas keistis ir tobulėti. Koučingo specialistas atsakingas tik už procesą.

Pasitikėjimas koučingo metodo efektyvumu ir jo teikiama nauda bei pačiu koučingo specialistu yra būtina sąlyga klientui atsiskleisti ir būti atviram pačiu su savimi. Klientas pats vertina savo rezultatus.

Koncentracija į esamos situacijos vertinimą, galimybes, norimą pasiekti pokytį bei būdus rezultatams pasiekti.

Klientas geriausiai žino kuria kryptimi ir kokiu greičiu jam judėti. Koučingo specialisto užduotis – suteikti palaikymą klientui ir lydėti kelionėje tikslų įgyvendinimo link.

Koučingo specialistas neturi atsakymų, jis turi tik klausimus, kurių pagalba klientas gali rasti atsakymą savyje.

Vis dar nesate tikri ar KOUČINGAS tinkamas pasirinkimas Jums? Nesuvokiate, kokią naudą jo dėka galima pasiekti ir ar tai veiksminga? Siūlome Jums pasinaudoti puikia galimybe išbandyti pirmąją pažintinę koučingo sesiją NEMOKAMAI!