Metodas, leidžiantis ugdyti asmenį ar žmonių grupę, didinti jų veiksmingumą, skatinti pokyčius kryptingo pokalbio pagalba

Profesinių gebėjimų, įgūdžių lavinimas, kompetencijų ugdymas, žinių gilinimas

Bendra konsultanto ir kliento veikla, nukreipta į tam tikros problemos sprendimą ir norimų pokyčių kliento organizacijoje / individualioje veikloje įdiegimą

Kūrybinės priemonės, leidžiančios tyrinėti savo mintis, naujai pažvelgti į kasdienius dalykus, atrasti naujas įžvagas, perspektyvas ir atsakymus į klausimus

Strateginis žaidimas, ugdantis emocinį raštingumą, analitinį ir loginį mąstymą