Ieškote įkvėpimo savo komandai?
Vidiniai mokymai pagal unikalią mokymų programą pritaikyti konkrečiai prie Jūsų organizacijos specifikos

Organizuojami vidiniai mokymai nepriklausomai nuo organizacijos dydžio ar veiklos srities. Išskirtinumas – galimybė sudaryti unikalią mokymų programą konkrečiai organizacijai.

Mokymo programos yra autorinės ir individualiai pritaikomos prie konkrečios organizacijos poreikių ar verslo specifikos, todėl galima užtikrinti vystymosi prioritetus. Programos orientuotos į ilgalaikių sprendimų paiešką, veiksmų plano sudarymą, praktinį koučingo metodų ir technikų taikymą organizacijos veikloje, konkrečius rezultatus ir realią praktinę naudą. Mokymų programos rengiamos atsižvelgiant į Jūsų organizacijos konkrečius poreikius bei mokymams keliamus tikslus, atlikus mini auditą, identifikavus esamas problemas ar tobulintinas vietas ir aptarus mokymų eigą bei tolimesnę seką. Nustačius, kuri veiklos sritis „šlubuoja“ parengiama specialiai Jūsų organizacijai tinkama programa, pasiūlomi sprendimai, labiausiai atitinkantys organizacijos konkrečią situaciją bei vystymosi prioritetus.

Mokymų metu modeliuojamos ir analizuojamos verslo situacijos, nagrinėjami konkrečių darbo situacijų sprendimai, aptariamos ir praktiškai nagrinėjamos Jūsų organizacijos problemos bei iškylančios sudėtingos situacijos. Dalyviai gauna praktinius įrankius, kuriuos lengvai gali pritaikyti vidinių organizacijos procesų tobulinimui, kasdieninių užduočių atlikimui bei reikalingų sprendimų priėmimui. Po mokymų organizuojamos grįžtamojo ryšio sesijos apie dalyvių pasirengimą taikyti išgirstas žinias darbinėje veikloje, jų motyvacijos lygį, teikiamos rekomendacijos vadovams. Galimi tęstiniai, kompleksiniai mokymo paslaugų sprendimai.

VIDINIAI MOKYMAI

ORGANIZACIJŲ VALDYMAS, LYDERYSTĖ, UGDOMASIS VADOVAVIMAS

Ugdome visų organizacijos lygmenų vadovų vadovavimo ir lyderystės įgūdžius. Didelis dėmesys skiriamas lyderystės ir komunikacijos įgūdžių ugdymui.
Šiuose mokymuose dalyviai susipažins su ilgalaikių tikslų ir strategijų formavimu, kasdieninės veiklos organizavimu, ugdomojo vadovavimo pagrindais, su pagrindinėmis vadovų daromomis klaidomis, taikant koučingą, supras ugdomojo vadovavimo principus ir jų taikymo galimybes.
Temos:
• Koučingas vadovo darbe;
• Lyderystės greitkeliu;
• Lyderystė komandoje;
• Ilgalaikių tikslų ir strategijos formavimas, pavertimas užduotimis;
• Tikslų kėlimas, pokyčių valdymas;
• Kasdieninės veiklos organizavimas;
• Veiklos planavimas, priežiūra, atskaitomybė;
• Grįžtamasis ryšys;
• Susitikimai Akis į akį;
• Tikslų kėlimas ir delegavimas.

ASMENINIS EFEKTYVUMAS
Ugdome visų organizacijos lygmenų vadovų ir specialistų asmeninio efektyvumo įgūdžius (viešas kalbėjimas, improvizacija, komandinis darbas, laiko ir veiklos planavimas, kūrybinis mąstymas, motyvacija, konfliktų ir streso valdymas, kūno kalba, pasitikėjimas savimi ir kt.).

Šiuose mokymuose dalyviai susipažins su viešojo kalbėjimo ypatumais, balso ir kūno valdymo technologijomis, improvizacijos pagrindais ir principais, išsilaisvins nuo baimės suklysti, atras savo autentiškumą, išmoks sudominti ir valdyti auditoriją, veikti nepasiruošus ar atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, t.y. būti „Čia“ ir „Dabar“.
Temos:
• Efektyvus viešas kalbėjimas;
• Auditorijos valdymo treniruotės;
• Viešojo kalbėjimo baimės įveikimo treniruotės;
• Improvizacijos treniruotės;
• Viešojo kalbėjimo ir improvizacijos kokteilis.

Šiuose mokymuose dalyviai sužinos, koks turi būti vidinio lektoriaus asmeninis stilius, kokie yra pagrindiniai lektoriaus darbo organizacijoje principai, tikslai, elgesio savybės ir reikalingos kompetencijos. Dalyviai susipažins su suaugusiųjų mokymosi principais, praktiškai išbandys suaugusiųjų mokymosi metodus, lavins darbo su grupėmis įgūdžius. Mokymu metu dalyviai sužinos, kaip kuriamos ir realizuojamos efektyvios darbuotojų mokymosi programos organizacijoje, susipažins su viešojo kalbėjimo ir improvizacijos principais bei praktiškai juos pritaikys.

Sudaromos sąlygos dalyviams išmokti geriau suprasti aplinkinius, stebint jų kūno kalbą ir patiems sąmoningai formuoti savo pirmąjį įspūdį. Ugdome šias kompetencijas:
• Kitų žmonių supratimas stebint jų kūno kalbą;
• Gebėjimas užmegzti teigiamą kontaktą su kitais žmonėmis;
• Gebėjimas sudaryti pageidaujamą pirmąjį įspūdį;
• Gebėjimas atpažinti pašnekovo reprezentacinį tipą stebint akių judesius;
• Gebėjimas atsisakyti savo kūno kalbos klaidų;
• Gebėjimas pasirinkti tinkamus atstumus bendraujant;
• Gebėjimas atskirti nervingumo signalus ir suvokti jų priežastis;
• Gebėjimas geriau suprasti pašnekovo charakterį iš jo rankos paspaudimo.
Dalyvausite diskusijose, dirbsite mažose grupėse, porose, individualiai. Vyks patyriminis refleksyvusis mokymasis.

Šiuose mokymuose kuriame atvirą ir pasitikėjimu grįstą santykį. Sukurta atmosfera padės geriau pažinti, sustiprinti ir suartinti kolektyvą, suprasti kaip viskas yra paprasta ir visada šalia Jūsų. Mokymu metu dalyviai patirs, kokią svarbą dirbant komandoje turi tarpusavio ryšys, atvirumas bei neformalus bendravimas, įsivertins turimus gebėjimus ir savo asmeninių baimių ribas. Kartu atrasite ir mokėsite panaudoti savo bei komandos narių asmeninius gebėjimus, gebėsite valdyti savo emocijas ir pozityvu užkrėsti klientus. Vystome dalyvių kūrybiškumą, motyvuojame efektyvesniam darbui. Padedame suvokti bendradarbiavimo svarbą, kartu ieškome nestandartinių sprendimų, nepažeisdami kitų interesų. Kartu aiškinamės kolektyvo konfliktų priežastis, nusistatome vidines komandos taisykles. Kviečiame Jūsų komandą išbandyti ko esate verti ir ką galite pasiekti kartu.
Temos:
• Komandinis darbas improvizacijos ritmu;
• Komandinio darbo subtilybės;
• Efektyvus komandos formavimas;
• Efektyvus darbas komandoje sprendžiant konkrečias problemas;
• Komandos motyvacija;
• Efektyvus bendradarbiavimas komandoje;
• Bendradarbiavimo galia: jei nori eiti greitai – eik vienas, jei nori eiti ilgai – eik kartu;


Milžiniški informacijos srautai, augantys krūviai ir didėjantis gyvenimo tempas. Ir pats nepastebi, kai staiga paroje trūksta kelių valandų ir visos dienos savaitėje. Kaip išsivaduoti iš nuolatinio streso ar chaotiško išsitaškymo užduotyse, kritusios motyvacijos veikloje ar lėtinio nuovargio?
Mokymų metu susipažinsite su praktiniais principais, gerokai palengvinančiais darbo dieną; išsiaiškinsite, kodėl tradiciniai laiko ir veiklos planavimo įrankiai nebėra tokie efektyvūs. Mokymai padės Jums pasirinkti  optimalų darbo ir poilsio režimą; nusistatyti veiklos prioritetus, tinkamai planuotis darbo užduotis; pasirinkti tinkamą veiklų planavimo ir valdymo metodą; atlaisvinti savo laiką nuo to, kas jį iš jūsų „vagia“.

Mokymų metu dalyviai susipažins su vidiniais žmogaus mechanizmais, sabotuojančiais bet kokius pokyčius; ribomis ir įtakos zonomis, taisyklėmis, kuriomis patys užkoduojame negalėjimą pasiekti norimų pokyčių; paprastais principais, kaip padėti sau sklandžiau judėti į priekį; veiksniais, tiesiogiai lemiančiais rezultatus ne tik mūsų veikloje, bet ir visame gyvenime.

Šie mokymai padės atrasti, kur slepiasi Jūsų vidinis potencialas pokyčiams ir rezultatams; suvokti, kas stabdo Jūsų asmeninį progresą.

Šiuose mokymuose gilinsimės į pykčio fenomeną: kaip priprantama prie pykčio ir jo kuriamos biochemijos, kaip nesąmoningai provokuojamos konfliktinės situacijos. Mokymuose dalyviai įgis žinių ir praktinių įgūdžių apie pykčio raiškos ir valdymo būdus, sužinos kaip pakeisti savo vidinę biochemiją bei išbandys technikas nekonfliktuoti. Dalinsimės savo patirtimi, analizuosime atvejus, išmoksime išmintingai suvaldyti konfliktines situacijas.

Suteikiame žinių ir praktinių įgūdžių efektyviai komunikuoti, atpažinti savo ir aplinkinių kalbėjimo stilių ir keisti jį į norimą, siekiant savo tikslų. Padedame tobulinti asmenines komunikacijos kompetencijas, efektyviau išnaudoti vaizduotę ir pasąmonę. Atrasite išaugusią motyvaciją, energiją ir efektyvumą siekiant tikslų. Mokymų metu sužinosite apie žodžio galią ir energiją, praktiškai išbandysite vaizduotės įgalinimą, kaip naudoti tinkamą leksiką, kaip keisti ribojančius žodžių konstruktus palaikančiais konstruktais. Daugiau sužinosite apie save, kitus, galėsite sąmoningai pasirinkti savo komunikacinę strategiją.

Padedame kelti dalyvių emocinį intelektą, lavinant jų gebėjimą pažinti savo emocijas ir sudarant sąlygas išbandyti efektyviausius darbo su jomis būdus. Ugdome asmeninę atsakomybę už savo emocijas, gebėjimą suvokti savo emocijas ir jausmus. Praktiškai išbandysite emocinės laisvės technikas, neurolingvistinio programavimo ir koučingo metodų veikimą.

Kaip energiją iš „bijau suklysti“ nukreipti į „darysiu geriausia, ką galiu padaryti“?
Didžiausia baimė, kuri stabdo darbuotojus būti proaktyviais darbe, tai – baimė suklysti, baimė būti neigiamai įvertintu. Didžioji dalis energijos ir dėmesio iššvaistoma „savęs apsaugojimui, gynybai“, vietoj to, kad leisti sau augti, tobulėti, atrasti savo stipriąsias puses, jas įdarbinti ir džiaugtis savo pasiekimais bei kurti vertę įmonėje.
Skatiname darbuotojų proaktyvumą kuriant didesnę vertę įmonėje ir didesnį darbuotojo pasitikėjimą savimi. Mokymu metu sužinosite, kas yra kritikos baimės šaknys, susitiksite su didžiausiu savęs kritiku. Abejones savimi paversite vidine išmintimi ir ramybe. Išmoksite susitikti su savo baime ir ją atpalaiduoti praktiškai. Išbandysite emocijų paleidimo technikas, B. Katie „The Work“ metodiką.

Suteikiame žinių apie apie prokrastinacijos fenomeną (etapus, priežastis, veikimo mastą, intervencijas ir technikas išvengiant veikimo baimės ir darbų atidėliojimo). Padedame atpažinti neefektyvias savo elgesio strategijas ir jų priežastis. Mokymu metu praktiškai išbandysite prokrastinacijos įveikimo technikas bei įgalinančias priimti sprendimus ir imtis veiksmų technikas. Po mokymų džiaugsitės išaugusiu pasitikėjimu, sustiprėjusia komanda, sumažėjusiu darbų atidėliojimu bei daugiau laiku atliktų darbų gausa.

Padedame suformuoti kolektyve juodosios dėžės kultūrą (paremtą atvirumu, nuoširdumu, pasitikėjimu, mokymusi iš klaidų). Ugdome asmeninę ir komandinę atsakomybę, bendravimą ir bendradarbiavimą. Kursime atvirą ir nuoširdžią atmosferą komandinėje veikloje. Mokymu metu gebėsite panaudoti komandinius (darbo) ryšius darbinės veiklos efektyvinimui, atpažinti ir spręsti problemines situacijas. Darbas mažose grupėse, porose diskutuojant, simuliuojant situacijas, mokantis per patyrimą.
Mokymų etapai:
• Individualus anonimiškas įmonės kultūros testavimas;
• Rezultatų suvedimas, analizė;
• 2 mokymų dienos diegiant kultūrą ir formuojant komandą;
• Principų įgyvendinimas kasdieniniame darbe, palaikymas;
• Papildoma mokymų diena po mėnesio (ar daugiau) – rezultatų aptarimas, papildomas komandos formavimas.

Atpažinus savo vertybes, tampa aiškiau ir paprasčiau pasirinkti savo prioritetus, daryti sprendimus, išauga motyvacija, atsiranda energija siekti tikslų. Mokymų metu sužinosite apie esmines vertybines kryptis, vertybes, nuostatas ir jų tarpusavio sąveiką. Pagal skirtingas metodikas nusistatysite savo vertybes, provokacijų pagalba pasitikrinsite jas. Vadovaudamiesi savo vertybėmis, ieškosite kūrybinių sprendimų savo tikslams pasiekti. Praktiškai išbandysite vertybių atpažinimo metodikas, įgalinsite savo vaizduotę.

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Laviname ir ugdome vadovus bei personalo specialistus, galinčius tobulinti savo komandą ir prisidedančius prie žmogiškųjų išteklių valdymo.

Šiuose mokymuose dalyviai gaus praktinius įrankius, kaip ugdyti darbuotojų įgūdžius ir kompetencijas, kurie taps tęstine, nuoseklia, įdomia ir įtraukiančia ugdymo praktika ir bus lengvai pritaikomi vidinių organizacijos procesų tobulinimui. Mokymų metu mokysimės kaip įtraukti darbuotojus į tikslų siekimo procesą, įvertinti darbuotojų kompetencijas ir atliekamą darbą pagal nustatytus kriterijus, nustatyti darbuotojų mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimosi poreikius, taikyti koučingo technikas metinio pokalbio metu ir suteikti darbuotojui grįžtamąjį ryšį apie jo atliekamą darbą remiantis koučingo metodika. Mokymu metu kursime pasitikėjimu ir atvirumu grįstą tarpusavio atmosferą. Dalyviai įvaldys aktyvaus klausymosi ir klausimėjimo įgūdžius.

Šiuose mokymuose nagrinėsime darbo motyvaciją lemiančius veiksnius, motyvavimo metodus bei skatinimo priemones. Padėsime suprasti, nuo ko priklauso darbuotojų motyvacija ir lojalumas. Ugdysime dalyvių įgūdžius, kaip motyvuoti darbuotojus bei teikti grįžtąmąjį ryšį, individualių susitikimų metu.
• Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas; 
• Motyvuojančios atlygio sistemos.

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
Padedame perprasti klientų aptarnavimo subtilybes, išsiaiškinti klientų poreikius ir lūkesčius, suvokti bendravimo su klientais svarbą ir įtaką organizacijos įvaizdžiui bei ilgalaikei verslo sėkmei. Ugdome pasitikėjimą savo jėgomis, bendravimo ir darbo su klientais įgūdžius. Laviname kūrybingumo, empatijos, prieštaravimų, konfliktų ir įtampos valdymo įgūdžius. Praktiškai išbandome efektyvaus bendravimo su klientais technikas. Kartu padedame sukurti praktinius įrankius – klientų aptarnavimo standartus, kuriuos vėliau galima taikyti kasdieniniame darbe su klientais.
Temos:
• Klientų aptarnavimo subtilybės;
• Klientų aptarnavimas improvizacijos ritmu;
• Klientų aptarnavimo standartas;

PIRKIMŲ VALDYMAS
Susipažinsite su sėkmingais viešųjų pirkimų sistemos transformavimo pavyzdžiais, etapais, lūkesčiais, iššūkiais ir rezultatais. Mokymu metu aiškiai identifikuosite viešųjų pirkimų proceso tikslų pasiekimą įtakojančius veiksnius, nustatysite organizacijos darbuotojų lūkesčius ir viešųjų pirkimų proceso tobulinimo potencialą, susipažinsite su konkrečiais siūlymais kaip tobulinti viešųjų pirkimų sistemą.
Temos:
• Pirkimų sistemos pokyčių transformacija;
• Informacinės pirkimų sistemos diegimas;
• Pažangi veiklos analitika, išmanių pirkimų procesų kūrimas;
• Svarbiausi pirkimų KPI’s;
• Pirkimų dokumentacijos standartizavimas;
• LEAN metodų taikymas pirkimų srityje;
• Sklandus pasirengimas pirkimui, rinkos analizė;
• Efektyvios derybos;
• Svarbiausios pirkimų komandos kompetencijos;
• Pirkimų kontrolės principai ir efektyvi prevencinė kontrolė.

Neradote Jums reikalingos mokymų temos „Mokymų kodas“ internetinėje svetainėje? Kreipkitės į mus el. paštu: info@mokymukodas.lt ir drąsiai klauskite dėl Jus dominančių temų.
Įvertinę Jūsų pageidavimus parinksime tinkamus lektorius ir parengsime mokymų programą pagal konkrečius Jūsų organizacijos poreikius.